Beleggers met Leegstand

Als eigenaar stuurt u op rendement, gedreven door efficiënt beheer en een dekking van de kantoorruimte met langlopende huurcontracten. Huurverplichtingen en eigenaarlasten staan daarmee voor langere tijd vast. Lange termijn contracten hebben de voorkeur. U heeft echter ook leegstand in uw portefeuille die niet op de traditionele manier is in te vullen. Een deel van de portefeuille kan op de kleinschalige markt worden aangeboden. Zo heeft u de mogelijkheid om cash flow op de leegstand te realiseren door kleinere ondernemers op uw kantoorvloeren te huisvesten. 

De huidige kantoormarkt is veranderd van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt. Het gaat niet meer alleen om de kantoormeters, maar om de service en de uitsstraling van het pand. Steeds meer dient het interieur, de ambiance aangepast te worden aan de eisen van deze tijd. Dat vraagt om een andere aanpak van uw aanbod meer aansluitend op de vraag van de zoekers van kleinschalige kantoorruimte. De dynamiek en groei in de markt zit in kleinschalige verhuur tegen flexibele voorwaarden. Deze markt vraagt om flexibiliteit en kort lopende contracten. U zoekt hoe u structureel kunt inspelen op de veranderde behoefte van de vraagzijde om meer kortlopende contracten te hanteren. Hoe kunt u de gefixeerde kosten lange termijn kosten op een efficiente manier meer variabel maken?

Officetime kan voor u als operator alle aquisitie en verhuur activiteiten uit handen nemen. Via een gebruikersovereenkomst verhuurt Officetime de ruimtes, incasseert de huren en rapporteert over de voortgang en huurinkomsten. De Officetime site scoort hoog bij de doelgroep en Officetime regelt het contract en u factureert de afgesproken huurinkomsten. Officetime neemt zo als operator alle verhuur- en beheersactiviteiten voor haar rekening.

← TERUG

Officetime biedt u de mogelijkheid om met tijdelijke contracten een betere bezetting op uw kantoor meters te realiseren. Wij nemen al deze activiteiten uit handen en bedienen u op een professionele wijze. We doen dit al jaren en hebben zo een zeer tevreden groep opdrachtgevers.

Officetime richt zich op het:

  • tijdelijk vullen van uw leegstand.
  • op gang brengen van additionele cash flow op leegstaande kantoormeters.
  • realiseren van een betere bezetting van het kantoorpand.
  • kleinere huurder groeien door tot volwaardige grotere partijen met langer lopende huurwensen
  • het bouwen van een netwerk van kleine huurders via sociale media
  • het benaderen van de vraagkant van de markt op een innovatieve manier via internet en andere kanalen
  • ondersteunen van gebruikers in hun behoefte aan flexibele kantooruimte.

Moet u zich dan alleen op kleinschligheid richten? Nee. Deze manier van werken kent geen belemmeringen voor langere verhuur door gebruikersconstructie. Deze vorm van het 'in gebruik geven' van de kantoorruimte geeft tegelijkertijd u de mogelijkheid als eigenaar om de kantoorruimte weer terug te nemen indien zich een grotere partij aandient voor de kleinschalige verhuurde vierkante meters.Tijdelijkheid is geen belemmering voor langdurige verhuur. Sterker nog, we zien vaak huurders klein beginnen en doorgroeien en zo een meer jarig contract afsluiten.