Ik heb leegstand


Leegstand is een vervelende kostenpost. Het beheersen en minimaliseren van leegstand kan een forse kostenreductie voor de organisatie met zich meebrengen. Door de leegstand van kantoren in tijdelijke contracten onder te brengen is cash flow op de kantoormeters te realiseren. Officetime heeft hiervoor speciaal een Flexibel Contract ontwikkeld. Binnen deze oplossing kunnen alle huisvestingslasten als de servicekosten als schoonmaak, beveiliging, restaurant e.d. worden doorbelast aan de nieuwe gebruikers.

Officetime voert alle activiteiten uit van acquisitie, contractonderhandelingen werkelijke verhuur van de ruimtes. De Officetime site scoort hoog bij haar doelgroepen. Officetime kan dan als full swing operator uw verhuur ondersteunen. Dekking van uw huisvestingskosten staat voorop. Officetime kan dit op juridisch correcte manier voor u realiseren. Officetime neemt als operator het leegstand management graag voor haar rekening. U heeft wel de lusten niet de lasten.

Natuurlijk bestaat de kantorenmarkt in Nederland niet alleen uit flexibele contracten en kleinschalige unit verhuur. Officetime helpt ook bij het zoeken naar huurders met de vraag naar grote ruimten en de traditionele verhuur van kantoorruimten.